Stats
Semi remorque Porte engins
Remarques
SEMI-TRAILER LOW LOADER 3 AXLES - HYDRAULIC STEERING TRIDEC

Vehicle description: ANN3 / TF
- Dimensions according to the attached drawing
- Empty vehicle weight: 19,000 kg
- Permissible total weight: 62,000 kg
- Technical capacity: 43,000 kg
- Maximum saddle load: 26,000 kg

- 3 SAF axles with a capacity of 12,000 kg each.
- 3 steering axles - TRIDEC with remote control
- Detachable goose neck (Tech. 26000 kg) hydraulically raised, suitable for 6 x 4 and 8 x 4 tractors.
- JOST coupling pin
- Lower platform extended by 6300mm. Pneumatically blocked every 500mm.
- Tubeless tires 245/70 R 17.5 - 12 pieces + 1 piece spare wheel
- Wheel lift - mounted on the front wall of the balcony.
- Steel front wall, 400 mm high, with slants at the corners.
- 5.3 tons of cargo lashing. in the amount of 38 pcs.
- Extensions up to 3000mm with hardwood boards, thickness 50mm
- The control panel for this handle is closed.
- Electrically controlled hydraulic pump to operate the hydraulic functions of the trailer.
- Front balcony as a tool box closed with two padlocks.
- Anodized aluminum side walls, detachable, height. 400 mm on the balcony.
- Outboard dimensions with lighting
- Pneumatic suspension
- WABCO EBS braking system
- Drum brakes
- Aspöck electrical system

Additional equipment at extra charge:
Hydraulic winch
Hydraulic ramps
Platforms leveling the floor of the semi-trailer to an even level
Container locks
Electronic balance
And another message from the seller.
NACZEPA NISKOPODWOZIOWA 3 OSIOWA TYPU: TIEF-BETT

Opis pojazdu: ANN3/TF
- Wymiary zgodne z załączonym rysunkiem
- Ciężar własny pojazdu: 19.000 kg
- Dopuszczalna masa całkowita: 62.000 kg
- Ładowność techniczna: 43.000 kg
- Maksymalny nacisk na siodło: 26.000 kg

- 3 osie SAF o pojemności 12.000 kg każda.
- 3 osie skrętne – TRIDEC z pilotem do zdalnego sterowania
- Odpinana gęsia szyja (Tech. 26000 kg) hydraulicznie podnoszona , przystosowana do ciągników 6 x 4 i 8 x 4.
- Czop sprzęgu JOST
- Dolna platforma wydłużana o 6300mm. Pneumatycznie blokowana co 500mm.
- Opony bezdętkowe 245/70 R 17,5 - 12 sztuk + 1 szt koło zapasowe
- Winda do podnoszenia koła - zamontowane na przedniej ścianie balkonu.
- Ściana przednia stalowa o wysokości 400 mm, ze skosami na rogach.
- Uchwyty do mocowania ładunków 5,3t. w ilości 38 szt.
- Poszerzenia do 3000mm wraz z deskami z drewna twardego gr. 50mm
- Panel do sterowania tego uchwytu zamknięty.
- Elektrycznie sterowana pompa hydrauliczna do obsługi funkcji hydraulicznych przyczepy.
- Front balkon jako skrzynka narzędziowa zamykana na dwie kłódki.
- Ściany boczne anodyzowane aluminium, odpinany, wysokość. 400 mm na balkonie.
- Tablice gabarytowe na wysięgnikach z oświetleniem
- Zawieszenie Pneumatyczne
- Układ hamulcowy WABCO EBS
- Hamulce bębnowe
- Układ Elektryczny Aspöck

Dodatkowe wyposażenie za dopłatą:
Wyciągarka hydrauliczna
Rampy hydrauliczne najazdowe
Pomosty wyrównujące podłogę naczepy do równego poziomu
Zamki kontenerowe
Waga elektroniczna
Oraz inne wiadomość u sprzedawcy.
Ce véhicule vous intéresse ?
N’attendez pas, contactez la société ATC pour en savoir plus dès maintenant !
Chez ce vendeur
Annonces similaires